Uslovi korišćenja

Korišćenjem sajta seoskiturizam.rs prihvataju se uslovi korišćenja sajta i pravila koje propisuje kreator i vlasnik sajta seoskiturizam.rs . Web sajt seoskiturizam.rs je sajt u vlasništvu firme KOVLA DOO i uslovi korišćenja su pravno obavezujući i kreiraju se između posetioca (korisnika) sajta i firme KOVLA DOO.

Poslovanje Kompanije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Sav sadržaj koji je objavljen na sajtu seoskiturizam.rs je u vlasništvu firme KOVLA DOO. Može se koristiti isključivo za ličnu upotrebu.

Firma KOVLA DOO reguliše zabranu kopiranja, umnožavanja i reprodukovanje sadržaja kao i prikazivanje na javnim stranicama i medijima bez pismenog odobrenja kompanije.

Svi autorski tekstovi na web sajtu su zaštićeni autorskim pravima i u vlasništvu su kompanije KOVLA DOO. Takođe, zloupotreba i kopiranje logotipa i ostalog medijskog sadržaja (slika, fotografija, snimaka…) na druge javne medije ili sajtove strogo je zabranjena bez prethodnog odobrenja nosioca prava.

Kršenjem i nepoštovanjem uslova korišćenja koje je propisala firma KOVLA DOO ili neovlašćeno korišćenje bilo kakvog sadržaja bez odobrenja spada pod krivično delo i smatra se povredom autorskog prava. Sva kršenja autorskog prava podležu krivičnom i materijalnom gonjenju.

Ograničenje odgovornosti

Sav medijski materijal i sadržaj od oglašivača koji se oglašavaju na sajtu seoskiturizam.rs je u vlasništvu oglašivača. Kompanija ne preuzima bilo kakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe ili eventualnog spora. Firma KOVLA DOO ne proverava sadržaj oglašivača i materijala da li je validan ili ne. U slučaju kreiranje medijskog materijala za oglašivača (slika, video zapisa) od strane kompanije KOVLA DOO, kompanija zadržava sva autorska prava, a za podatke u medijima koji su kreirani odgovornost snosi oglašivač. Svi mediji kreirani od strane kompanije KOVLA DOO ne mogu se koristiti u druge svrhe bez pismenog odobrenja.

Kompanija ne garantovatuje da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svaka informacija prikazana na sajtu seoskiturizam.rs može da se proveri putem telefona oglašivača koji je postavljen na objavljenom članku ili kontaktom administratora sajta seoskiturizam.rs .

Linkovi ka drugim sajtovima sa sajta seoskiturizam.rs su isključivo postavljeni zbog korisnika. Kompanija ne kontroliše i ne proverava sadržaj na spoljnim sajtovima.

Obaveze posetilaca web sajta

U cilju efikasnog, bezbednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na web sajtu nije dozvoljeno:

 • objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja koji je u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;
 • objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, pretećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;
 • objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo prouzrokovati štetu drugim licima;
 • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;
 • manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmenjuje ili prenosi;
 • objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;
 • objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera kao i telekomunikacijske opreme;
 • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta i/ili aplikacije.

Kompanija KOVLA DOO zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimerenim ili nije u skladu sa uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti.

Pravila komentarisanja na sajtu i društvenim mrežama

KOVLA DOO uređuje pravilo postavljanja komentara na sajtu seoskiturizam.rs i pratećim društvenim mrežama koje kontroliše firma KOVLA DOO.

 • Zadržava se pravo uklanjanja komentara koji u sebi sadrže vulgarne, rasističke ili reči uvrede prema bilo kojoj osobi, predmetu, instituciji ili životinji.
 • Pravo brisanja komentara u kome se nalaze marketinški sadržaj kao i reklamni materijal.
 • Pravo brisanja komentara u slučaju da se u njemu nalazi sadržaj neprikladan i neodgovarajući za temu koja se postavi.

Sajt seoskiturizam.rs zadržava pravo izbora, neobjavljivanja i brisanja komentara, kao i pravo postmoderacije komentara koji će biti objavljeni.

Oglašivač je saglasan da po isteku ugovora i ne prihvatanjem produžetka ugovora po ugovorenim uslovima njegov oglas odlazi u status ,,Oglas nije aktivan“. Ovaj status ostaje na snazi i kontakt informacije se brišu sve dok oglašivač napismeno ne obavesti urednike sajta suprotno. Svi zahtevi za promenu statusa ili brisanje oglasa se šalju na mail v.kovacevic@kovla.rs

Uporedi

Unesite reč za pretragu